ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: Από τη Θεωρία στην Καθημερινότητα

Η Υπαρξιακή Ψυχολογία δεν είναι μόνο μια θεραπευτική προσέγγιση αλλά και ένα μονοπάτι εξερεύνησης του παράδοξου της ζωής και αναζήτησης νοήματος. Τι θα είχαν αλήθεια να πουν για τη ζωή μας σήμερα ο Σαρτρ,ο Νίτσε ή ο Χάιντεγκερ; Στο μάθημα γνωρίζουμε βασικές θεωρητικές έννοιες της Υπαρξιακής Ψυχολογίας, όπως τις περιέγραψαν κάποιοι από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της. Εξερευνούμε τον τρόπο που κάποιες από αυτές όπως η ελευθερία, η προσωπική ευθύνη,η μοναξιά, ο έρωτας και ο φόβος του θανάτου επηρεάζουν τη ζωή μας. Τέλος, μέσα από μια εισαγωγή σε συγκεκριμένες τεχνικές γνωρίζουμε νέους τρόπους να αναγνωρίζουμε τη δύναμή τους πρακτικά και να τις χρησιμοποιούμε ως χάρτες. Κάθε ένα από τα μαθήματαείναι αφιερωμένο σε μια συγκεκριμένη έννοια, ξεκινώντας από τη φιλοσοφική της υπόστασης φτάνοντας μέχρι την εφαρμογή της στην καθημερινότητα και συμπεριλαμβάνει σχετικά «εργαλεία» προς άμεση χρήση.
Κωδικός Μαθήματος: 268.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ιάνθη Σταυροπούλου
έναρξη 18/11/2020, Τετάρτη / 5:30-7:00 μ.μ., Διάρκεια: 8 εβδομάδες