Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΜΑΣ ΜΥΘΟΣ

Μέσα από βιωματικές ασκήσεις εξερευνούμε την πλοκή του προσωπικού μας μύθου, το ρόλο και το πεπρωμένο μας στη ζωή και αποκτούμε μια διαφορετική κατανόηση των όσων μας συμβαίνουν. Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε μεγαλύτερο έλεγχο και να εκπληρώσουμε το στόχο της ζωής μας συνειδητά, παίρνοντας τη μοίρα στα χέρια μας. Μια μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψουμε θέματα, μοτίβα και τάσεις που κυριαρχούν ή επαναλαμβάνονται στη ζωή μας επιζητώντας ολοκλήρωση.
Κωδικός Μαθήματος: 263.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Άννα Τάταρη
έναρξη 21/2/2019, Πέμπτη / 7:30-9:30 μ.μ., Διάρκεια: 8 εβδομάδες