ΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΕΠΟΧΗ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ" ΣΤΗΝ "ΕΠΟΧΗ ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ"

Το μάθημα έχει σκοπό κυρίως να θέσει ιστορικά ερωτήματα. Θα προσπαθήσουμε να ψηλαφήσουμε τη θρησκευτική πραγματικότητα στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, κατά την περίοδο όπου πρωτο-αναπτύχθηκε το χριστιανικό κίνημα, με έμφαση στον ελλαδικό χώρο. Ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν:
- Τι περιελάμβανε η επίσκεψη πιστού σε ένα ιερό ελληνικής λατρείας;
- Πώς λάτρευαν οι Ιουδαίοι τον Θεό τους σε ένα μη μονοθεϊστικό περιβάλλον;
- Ποια άλλα θρησκευτικά μηνύματα και λατρείες ήταν γνωστά;
- Ποιος ήταν, τελικά, ο πολιτισμικός χώρος στον οποίο πρωτο-διαδόθηκε το χριστιανικό κήρυγμα;
- Τι είδους παράδειγμα έδωσαν οι πρώτοι χριστιανοί (κυρίως ο Παύλος) σχετικά με τον τρόπο λατρείας του ενός Θεού;
Ενθαρρύνεται η συμμετοχή σπουδαστών ανεξαρτήτως της σχέσης τους με τη θρησκεία. Έμφαση δίνεται στον ιστορικό διάλογο.
Κωδικός Μαθήματος: 210.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Μαρία-Ζωή Πετροπούλου
έναρξη 8/10/2020, Πέμπτη / 7:15-8:45 μ.μ., Διάρκεια: 6 εβδομάδες