ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ I

Ο χώρος δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα. Λειτουργικές ανάγκες και σχεδιαστικές αρχές, υλικά και μέθοδοι κατασκευής που αλλάζουν και εξελίσσονται στο χρόνο είναι στην καρδιά της αρχιτεκτονικής που ασχολείται με την οργάνωση, διαμόρφωση και αξιοποίηση του χώρου γύρω μας. Το μάθημα έχει στόχο να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν τις γνώσεις και το αισθητικό τους κριτήριο και να αντιμετωπίσουν θέματα διαρρύθμισης καινούριων ή υπαρχόντων χώρων μικρής κλίμακας. Ξεκινώντας από την κατοικία και μέσα από παρουσιάσεις κι απλές σχεδιαστικές και κατασκευαστικές ασκήσεις, θα μιλήσουμε για καθημερινές λειτουργίες και το συσχετισμό τους, τον εξοπλισμό και τις ελάχιστες διαστάσεις που τις εξυπηρετούν, τις λογικές τρόπων κατασκευής, τα υλικά, τα χρώματα, το φωτισμό,το «χαρακτήρα» και το αισθητικό τους αποτέλεσμα.
Κωδικός Μαθήματος: 305.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Αντιγόνη Κατσάκου
έναρξη 10/2/2020, Δευτέρα / 6:00-9:00 μ.μ., Διάρκεια: 12 εβδομάδες