Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ - ΑΡΧΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (DESIGN)

Πώς χρησιμοποιούνται οι εικόνες για να επικοινωνήσουν έννοιες, να προωθήσουν προϊόντα και να καθοδηγήσουν καταναλωτικές ανάγκες; Αναπτύσσονται οι βασικές τεχνικές επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στην παρουσίαση ιδεών μέσω εικόνων και οπτικού υλικού. Μαθαίνουμε πώς σχεδιαστές και καλλιτέχνες χρησιμοποιούν πληροφορίες από έρευνες αγοράς, ιδιότητες συστατικών, χαρακτηριστικά διαδικασιών παραγωγής και τρόπων διαβίωσης (lifestyles) για να αναπτύξουν προϊόντα και υπηρεσίες και να «μιλήσουν» σε επενδυτές και κοινό. Θεωρητικές παρουσιάσεις συμπληρώνονται από πρακτικές ασκήσεις στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι εξασκούνται στην οπτικοποίηση των ιδεών τους και τη διαχείριση εικόνων δημιουργώντας μια πρόσκληση για μια εκδήλωση, μια αφίσα για ένα προϊόν, ένα επαγγελματικό φυλλάδιο ή μια κάρτα.
Κωδικός Μαθήματος: 307.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Αντιγόνη Κατσάκου
έναρξη 14/10/2019, Δευτέρα / 6:00-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 12 εβδομάδες