ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ II

Έχοντας κάνει τη γνωριμία με βασικά εργαλεία διαχείρισης του χώρου (διαστάσεις, αναλογίες, όγκους, λογική συνθέσεων, χρωμάτων, κατασκευαστικών λογικών), θα προχωρήσουμε στην εμβάθυνση εννοιών και στην εξέταση πιο πολύπλοκων παραδειγμάτων σε σχέση με τις λειτουργίες που εξυπηρετούνται, το χρώμα, το φως (τεχνητό/φυσικό), τα υλικά και τις υφές τους. Επίσης, μετά από μια πολύ σύντομη ανασκόπηση των καλλιτεχνικών ρευμάτων του 19ου και 20ού αι., που αποτέλεσε μέρος του μαθήματος «Αρχιτεκτονική και Διαμόρφωση Χώρου Ι», θα εστιάσουμε στο έργο επιλεγμένων δημιουργών και στην ελληνική πραγματικότητα. Θα εξετάσουμε τη λογική υπαίθριων και ημιυπαίθριων χώρων μικρής κλίμακας, πάντα κυρίως σε σχέση με την κατοικία και θα αναλύσουμε τις ανάγκες που προκύπτουν από τις εγγενείς κλιματολογικές και τοπιολογικές συνθήκες, καθώς και τους τρόπους που έχουν μέχρι σήμερα αντιμετωπισθεί στην παραδοσιακή και σύγχρονη τοπική αρχιτεκτονική. Το μάθημα αρθρώνεται τόσο γύρω από θεωρητικές παρουσιάσεις, όσο και γύρω από πρακτικές ασκήσεις δημιουργικής σκέψης και σχεδιασμού.
Κωδικός Μαθήματος: 305.2
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Αντιγόνη Κατσάκου
έναρξη 12/2/2020, Τετάρτη / 6:00-9:00 μ.μ., Διάρκεια: 12 εβδομάδες