ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ Ι

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με διάφορα υλικά και εργαλεία γραφής. Γνωρίζουμε διαφορετικές γραφές, ελληνικές και λατινικές, όπως παρουσιάζονται μέσα από τα χειρόγραφα που έχουν διασωθεί ανά τους αιώνες. Οι σπουδαστές ασκούνται στις παρακάτω γραφές: Επιγραφική, σιναϊτικός κώδικας, μικρογράμματη γραφή, παλαιά εκκλησιαστική σλαβονική, onciale, caroline, humanistique και copperplate. Στόχος του εργαστηρίου είναι οι σπουδαστές να δουν την εξέλιξη της γραφής και να χρησιμοποιήσουν τις γραφές αυτές για να φτιάξουν τα δικά τους χειρόγραφα. Για την παρακολούθηση του εργαστηρίου δεν χρειάζεται ιδιαίτερος εξοπλισμός, ούτε προηγούμενη γνώση παρά μόνο αγάπη για τη γραφή και δημιουργική διάθεση!
Κωδικός Μαθήματος: 314.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ελένη Σκρέκα
έναρξη 7/10/2020, Τετάρτη / 5:30-7:00 μ.μ., Διάρκεια: 12 εβδομάδες