ΠΑΝΟΔΕΤΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: Η Τεχνική του Καλύμματος

Στο εργαστήριο θα γνωρίσουµε από κοντά τα στάδια της πανόδετης Βιβλιοδεσίας (τεχνική του καλύµµατος) και θα τα εφαρµόσουµε σε βιβλίο της επιλογής µας. Παράλληλα, θα έρθουµε σε επαφή µε την Ιστορία του Βιβλίου και των τεχνικών Βιβλιοδεσίας που εφαρµόστηκαν από την εµφάνιση του χειρογράφου και της τυπογραφίας µέχρι το σύγχρονο book art. Επιπλέον, θα εξοικειωθούµε µε την ορολογία, τα υλικά βιβλιοδεσίας και τον απαραίτητο εξοπλισµό.
Συγκεκριµένα, τα στάδια τα οποία ακολουθούµε είναι τα εξής:
– Παρατήρηση βιβλίου: Αρχικό στάδιο κατά το οποίο παρατηρούµε συνολικά την κατάσταση και τις ιδιαιτερότητες του βιβλίου ενώ, παράλληλα, οργανώνουµε τις ανάγκες µας για τα επόµενα στάδια (επιλογή υλικών, χαρτιών κ.λπ.)
– Ξήλωµα: ∆ιαχωρισµός των εξωφύλλων και της ράχης από το σώµα καθώς και των τυπογραφικών του σώµατος µεταξύ τους
– Καθάρισµα: Αφαίρεση υπολειµµάτων της παλιάς κόλλας που προέκυψαν κατά τη διαδικασία του ξηλώµατος του βιβλίου
– Επιδιορθώσεις: Αποκατάσταση φθορών που προέκυψαν στα τυπογραφικά κατά το ξήλωµα ή/και το καθάρισµα του βιβλίου
– Εξώφυλλα και ράχη: Επιδιόρθωση και ενσωµάτωση των εξωφύλλων και της ράχης στο πρώτο και τελευταίο τυπογραφικό του βιβλίου
– Λευκά φύλλα: Επιλογή κατάλληλου χαρτιού για τη δηµιουργία δύο τετράφυλλων τυπογραφικών που προστίθενται στην αρχή και το τέλος του βιβλίου, µε σκοπό την προστασία και την αποφυγή φθορών στο κύριο µέρος του σώµατος του βιβλίου
Κωδικός Μαθήματος: 329.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Κώστας Μπουντούρης
έναρξη 5/10/2020, Δευτέρα / 6:00-8:00 μ.μ., Διάρκεια: 12 εβδομάδες