ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, κατασκευάζουμε ατζέντες-notebooks με σώμα από λευκά φύλλα και εξώφυλλα επιλογής μας, εφαρμόζοντας τις 4 βασικές τεχνικές Ιαπωνικής Βιβλιοδεσίας (Yotsume Toji, Koki Toji, Kikko Toji, Asa-No-Ha Toji) με μαλακό και σκληρό εξώφυλλο καθώς και την τεχνική accordion (ακορντεόν) σε 3 παραλλαγές. Παράλληλα, αναφερόμαστε στις βασικές αρχές της Ιαπωνικής Βιβλιοδεσίας, την ιστορική διαδρομή και εξέλιξή της, τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του χαρτιού, τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις πρώτες ύλες και γνωρίζουμε από κοντά βασικές τεχνικές διακόσμησης εξωφύλλων. Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τεχνικές οι οποίες εφαρμόζονται στην Ιαπωνική Βιβλιοδεσία, έχουν μεγάλο εύρος εφαρμογών, μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα ενώ, για την υλοποίησή τους, δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός. Για την παρακολούθηση του εργαστηρίου δεν είναι απαραίτητη προηγούμενη γνώση παρά μόνο διάθεση για δημιουργία! Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, κατασκευάζουμε ατζέντες-notebooks με σώμα από λευκά φύλλα και εξώφυλλα επιλογής μας, εφαρμόζοντας τις 4 βασικές τεχνικές Ιαπωνικής Βιβλιοδεσίας (Yotsume Toji, Koki Toji, Kikko Toji, Asa-No-Ha Toji,) με μαλακό και σκληρό εξώφυλλο καθώς και την τεχνική accordion (ακορντεόν) σε 3 παραλλαγές. Παράλληλα, αναφερόμαστε στις βασικές αρχές της Ιαπωνικής Βιβλιοδεσίας, την ιστορική διαδρομή και εξέλιξή της, τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του χαρτιού, τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις πρώτες ύλες και γνωρίζουμε από κοντά βασικές τεχνικές διακόσμησης εξωφύλλων. Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τεχνικές οι οποίες εφαρμόζονται στην Ιαπωνική Βιβλιοδεσία, έχουν μεγάλο εύρος εφαρμογών, μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα ενώ, για την υλοποίησή τους, δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός. Για την παρακολούθηση του εργαστηρίου δεν είναι απαραίτητη προηγούμενη γνώση παρά μόνο διάθεση για δημιουργία!
Κωδικός Μαθήματος: 331.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Κώστας Μπουντούρης
έναρξη 7/10/2020, Τετάρτη / 6:00-8:00 μ.μ., Διάρκεια: 12 εβδομάδες