ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΙ: Τεχνικές Φωτογραφίας, Ανάλυση Σύνθεσης και Κάδρου

Έχοντας κατακτήσει τις αρχές λειτουργίας και χρήσης της φωτογραφικής μηχανής στο μάθημα Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας Ι, στο εργαστήριο αυτό οι σπουδαστές συνεχίζουν την πορεία τους στο χώρο της φωτογραφίας διευρύνοντας τις τεχνικές γνώσεις τους στη φωτογραφία τοπίου και αρχιτεκτονικής, στη φωτογραφία δρόμου, πορτρέτου, στην υπερ-εστιακή φωτογραφία κ.ά. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων οι σπουδαστές, έχοντας αφετηρία το έργο γνωστών φωτογράφων, πραγματοποιούν μία σειρά εργασιών με σκοπό την εξοικείωσή τους στις νέες φωτογραφικές τεχνικές, αλλά και στην ανάπτυξη του καλλιτεχνικού ύφους τους. Οι εικόνες των σπουδαστών παρουσιάζονται στο μάθημα σε μία ανοιχτή συζήτηση με τον διδάσκοντα, αναλύοντας την τεχνική, τη συνθετική και καλλιτεχνική αξία των φωτογραφιών τους. Το μάθημα εμπλουτίζεται με ομαδικές φωτογραφικές εξορμήσεις με τον διδάσκοντα που σκοπό έχουν την πρακτική εφαρμογή των νέων γνώσεων αλλά και την καλλιτεχνική ανάπτυξη των σπουδαστών.
Κωδικός Μαθήματος: 318.2
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Χρίστος Σιμάτος
έναρξη 11/2/2020, Τρίτη / 6:00-8:00 μ.μ. , Διάρκεια: 10 εβδομάδες