ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ: 19ος-21ος Αιώνας

Τα θέματα που αναπτύσσονται σε γενικές γραμμές αφορούν στις σχέσεις των δύο λαών από την εμφάνιση των Σελτζουκικών και Οθωμανικών φυλών τον 12ο-13ο αι. στην Μ. Ασία, τη σταδιακή κατάρρευση του βυζαντινού ελληνικού κράτους, τη διαμόρφωση σταδιακά του οθωμανικού κράτους και της οθωμανικής αυτοκρατορίας, την οργάνωση, τους θεσμούς, την πολιτική (εσωτερική και εξωτερική) της οθωμανικής αυτοκρατορίας, την οργάνωση και την επιβίωση των διαφόρων λαών (και των Ελλήνων) μέσα στα πλαίσια της οθωμανικής αυτοκρατορίας, την εμφάνιση του ανατολικού ζητήματος, τη βαθμιαία συρρίκνωση της οθωμανικής αυτοκρατορίας, την ανάδυση του νεοελληνικού εθνισμού και αργότερα των βαλκανικών εθνισμών, την οριστική κατάλυση της οθωμανικής αυτοκρατορίας και τη διαμόρφωση του τουρκικού εθνικισμού, τα διάφορα εθνικιστικά κινήματα και τις θεωρίες τους (παντουρκισμός, παντουρανισμός κ.λπ.), τις σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων τον 19ο και τον 20ό αι., τη διαμόρφωση του σύγχρονου τουρκικού κράτους και της σύγχρονης τουρκικής ιδεολογίας και τα προβλήματα στις σχέσεις των δύο λαών από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα.
Κωδικός Μαθήματος: 215.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ιωάννης Αντωνόπουλος
έναρξη 7/10/2020, Τετάρτη / 6:00-7:30 μ.μ., Διάρκεια: 14 εβδομάδες