ΓΛΥΠΤΙΚΗ: Καλούπια και Τεχνικές Εκμάγευσης

Το μάθημα εισάγει τους μαθητές στις βασικές τεχνικές εκμάγευσης και στις δυνατότητες πρακτικής εφαρμογής τους στις καλές τέχνες, το design, την αρχιτεκτονική και τον κινηματογράφο (special effects). Δίνονται πρακτικά παραδείγματα και ασκήσεις εφαρμογής καλουπιών με χρήση διαφορετικών υλικών (πηλός, γύψος, σιλικόνη), δύο και πολλαπλών κομματιών, χύτευση σε γύψο, σιλικόνη και μαλακά μέταλλα, καθώς επίσης και υπόδειξη τεχνικών δημιουργίας καλουπιών από το ανθρώπινο σώμα. Μετά τη δημιουργία των εφαρμογών κάθε τεχνικής, ακολουθεί επισκευή και φινίρισμα των χυτευμένων αντικειμένων.
Κωδικός Μαθήματος: 349.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Αύγουστος Βεϊνόγλου
έναρξη 11/2/2020, Τρίτη / 6:00-9:00 μ.μ., Διάρκεια: 14 εβδομάδες