ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 19 ος-21ος Αιώνας

Τα θέματα που αναπτύσσονται σε γενικές γραμμές αφορούν στη διαμόρφωση της φιλελεύθερης ιδεολογίας και του κοινοβουλευτισμού στην Ευρώπη και την Ελλάδα, την εμφάνιση και την παγίωση των πρώτων πολιτικών σχηματισμών από τα τέλη του 18ου αι., τις απαρχές του ευρύτερου κομματικού φαινομένου σε σχέση με τις διαμορφούμενες ιδεολογίες κατά τη διάρκεια του 19ου αι., την οργάνωση και τη λειτουργία των πρώτων κομμάτων στην Ευρώπη και την Ελλάδα (συγκριτική προσέγγιση, ομοιότητες-διαφορές), τα χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών κομμάτων του 20ού αι., τη λειτουργία του κομματικού φαινομένου στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης από τη δεκαετία του 1950 μέχρι σήμερα.
Κωδικός Μαθήματος: 215.2
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ιωάννης Αντωνόπουλος
έναρξη 7/10/2020, Τετάρτη / 7:30-9:00 μ.μ., Διάρκεια: 14 εβδομάδες