Η ΠΕΙΘΩ: Μια Δεξιότητα Ζωής που Διδάσκεται

Η Πειθώ δεν είναι έμφυτη δεξιότητα! Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κάνει την πειθώ μια δεξιότητα που θα συμβάλλει στη διάκριση του ατόμου στο κοινωνικό και επαγγελματικό του περιβάλλον. Η ικανότητα να χειρίζεται κανείς επιδέξια τις διάφορες στρατηγικές πειθούς και να τεκμηριώνει αποτελεσματικά τα λόγια και τα γραπτά του καθορίζει την επιτυχία των στόχων και των έργων του.
Κωδικός Μαθήματος: 433.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου
Δευτέρα 16/11, 23/11, 30/11 / 5:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 3 εβδομάδες