Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η διαπραγμάτευση είναι συνυφασμένη με τη διαμεσολάβηση. Η καλή γνώση της διαπραγμάτευσης αυξάνει την αποτελεσματικότητα μιας διαμεσολάβησης έως και 60%. Η διαπραγμάτευση στη διαμεσολάβηση για να είναι αποτελεσματική πρέπει να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Να είναι Win-Win, που είναι ίσως και η δυσκολότερη στρατηγική. Τα στοιχεία αυτής της στρατηγικής προάγουν την επικοινωνία, αναπτύσσουν δημιουργικές λύσεις, δημιουργούν καλύτερες συνέργειες, αντιμετωπίζουν αντιθέσεις και συγκρούσεις σε περιβάλλον εμπιστοσύνης. Ο σχεδιασμός του σεμιναρίου περιλαμβάνει εφαρμόσιμες διαπραγματευτικές μεθοδολογίες, τεχνικές και τακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε διαπραγμάτευση αποτελεσματικής διαμεσολάβησης.
Κωδικός Μαθήματος: 439.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου
Δευτέρα 19/10, 2/11, 9/11 / 5:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 3 εβδομάδες