ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙI (EVENT MANAGEMENT ΙΙ )

To σεμινάριο έχει σκοπό την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν από το EVENT MANAGEMENT I ώστε οι συμμετέχοντες να σχεδιάσουν ποικίλες εκδηλώσεις, να μελετήσουν πραγματικές περιπτώσεις, να ενημερωθούν για νομικά θέματα και θέματα δεοντολογίας, να αντιληφθούν πώς γίνεται το κοστολόγιο και να μελετήσουν την προβολή των events μέσα από τα social media.
Κωδικός Μαθήματος: 471.2
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ντέμη Μωραΐτου
Τετάρτη 29/4, 6/5, 13/5, 20/5 / 5:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 4 εβδομάδες