ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙI(c)

Tα μαθήματα προσφέρονται σε πέντε επίπεδα
Κωδικός Μαθήματος: 102.3
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ευγενία Καραντώνη
έναρξη 11/2/2020, Τρίτη / 5:00-7:00 μ.μ., Διάρκεια: 14 εβδομάδες