ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ V(c)

Tα μαθήματα προσφέρονται σε πέντε επίπεδα
Κωδικός Μαθήματος: 105.3
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ευγενία Καραντώνη
έναρξη 13/2/2020, Πέμπτη / 5:00-7:00 μ.μ., Διάρκεια: 14 εβδομάδες