ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ENGLISH CONVERSATION

Discussion courses for students who wish to improve their fluency. Various topics from everyday and professional life are discussed. Readings from literature and newspapers provide material for further discussion. The courses are addressed to students above the upper intermediate level
Κωδικός Μαθήματος: 110.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ανθή Αυγερινάκου
έναρξη 11/2/2020, Τρίτη / 7:15-8:45 μ.μ., Διάρκεια: 14 εβδομάδες