ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ V(a)

Tα μαθήματα προσφέρονται σε πέντε επίπεδα
Κωδικός Μαθήματος: 105.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ευγενία Καραντώνη
έναρξη 14/10/2019, Δευτέρα & Τετάρτη / 7:15-8:45 μ.μ., Διάρκεια: 14 εβδομάδες