ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι(a): Αρχάριοι

Tα μαθήματα πρoσφέρoνται σε τρία επίπεδα.
Κωδικός Μαθήματος: 131.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ειρήνη Σκλήρη
έναρξη 11/2/2020, Τρίτη / 5:15-7:15 μ.μ., Διάρκεια: 14 εβδομάδες