ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ V(a)

Tα μαθήματα πρoσφέρoνται σε τρία επίπεδα.
Κωδικός Μαθήματος: 135.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ειρήνη Σκλήρη
έναρξη 13/2/2020, Πέμπτη / 5:15-7:15 μ.μ., Διάρκεια: 14 εβδομάδες