ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: BUSINESS ENGLISH

This course is designed to address language needs pertinent to business environments and to accommodate work prerequisites. More particularly, these lessons focus on the development of skills required at work in order to: – communicate on business matters in writing (i.e. emails, memos, reports) – attend and participate in meetings (i.e. planning, introduction, development, closing) – devise and give a presentation (i.e. initiation, essential functions, making decisions, ending)
Κωδικός Μαθήματος: 111.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ανθή Αυγερινάκου
έναρξη 17/10/2019, Πέμπτη / 7:15-8:45 μ.μ., Διάρκεια: 14 εβδομάδες