ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι(a)

Tα μαθήματα πρoσφέρoνται σε τρία επίπεδα
Κωδικός Μαθήματος: 151.2
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Χριστίνα Ρίτσου
έναρξη 11/2/2020, Τρίτη / 6:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 14 εβδομάδες