ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: LETTURE E CONVERSAZIONI ITALIANE

Verranno trattati temi di attualità e di costume caratteristici della società italiana e non solo, attraverso la lettura di testi tratti da libri, articoli di giornali e riviste specializzate
Κωδικός Μαθήματος: 155.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Σιμονέττα Περιτόρε
έναρξη 13/2/2020, Πέμπτη / 5:00-6:30 μ.μ., Διάρκεια: 14 εβδομάδες