ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι(a): Αρχάριοι

Tα μαθήματα πρoσφέρoνται σε τέσσερα επίπεδα.
Κωδικός Μαθήματος: 161.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Antonio Prunés-Garcia
έναρξη 18/2/2020, Τρίτη & Πέμπτη / 5:30-7:00 μ.μ., Διάρκεια: 14 εβδομάδες