ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι(a)

Tα μαθήματα πρoσφέρoνται σε τέσσερα επίπεδα.
Κωδικός Μαθήματος: 161.2
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Antonio Prunés-Garcia
έναρξη 18/2/2020, Τρίτη & Πέμπτη / 7:15-8:45 μ.μ., Διάρκεια: 14 εβδομάδες