ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: CONVERSACIÓN

Το μάθημα απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη ένα μεσαίο επίπεδο στην ισπανική γλώσσα (συνιστάται τουλάχιστον ο συμμετέχον να έχει φτάσει σε επίπεδο Β1). Εστιάζει στην εξάσκηση των προφορικών δεξιοτήτων του σπουδαστή μέσω προβολών βίντεο, ανάγνωσης και ανάλυσης άρθρων, τραγουδιών, καθώς και διαλόγων. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί το κατάλληλο πεδίο ώστε να γίνεται συζήτηση και να μπορούν οι σπουδαστές να εφαρμόζουν πρακτικά τις γνώσεις τους. Τα θέματα που επιλέγονται είναι κυρίως της επικαιρότητας ώστε να έρθουν οι συμμετέχοντες σε επαφή όχι μόνο με την ισπανική γλώσσα αλλά και με τον πολιτισμό των διαφόρων ισπανόφωνων χωρών.
Κωδικός Μαθήματος: 166.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Antonio Prunés-Garcia
έναρξη 18/2/2020, Τρίτη / 4:00-5:30 μ.μ., Διάρκεια: 14 εβδομάδες