ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ IΙ(a)

Tα μαθήματα πρoσφέρoνται σε τρία επίπεδα
Κωδικός Μαθήματος: 152.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Σιμονέττα Περιτόρε
έναρξη 17/10/2019, Πέμπτη / 6:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 14 εβδομάδες