ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι(a): Αρχάριοι

Tα μαθήματα πρoσφέρoνται σε τέσσερα επίπεδα.
Κωδικός Μαθήματος: 161.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Antonio Prunés
έναρξη 15/10/2019, Τρίτη & Πέμπτη / 7:00-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 14 εβδομάδες