ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: CONVERSACIÓN

Destinadas a los estudiantes que poseen conocimientos básicos del español, no disponen de tiempo para estudiar en casa y desean ampliar sus conocimientos de español. Los temas surgen segun las necesidades de cada estudiante e incluyen terminologia administrativa, jurίdica, curso de periodismo, juego dramático. Asimismo, cursos de cocina y musica española y latinoamericana.
Κωδικός Μαθήματος: 166.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Antonio Prunés
έναρξη 15/10/2019, Τρίτη / 5:30-7:00 μ.μ., Διάρκεια: 14 εβδομάδες