ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ: Λόγος και Μύθος - Μια Δραματουργική Προσέγγιση στο Μύθο και την Τραγωδία

Στα πρώτα μαθήματα επιχειρούμε μια περιήγηση στην ιστορία της γένεσης του θεάτρου, στην εξελικτική του πορεία από την εποχή του ανθρώπου των σπηλαίων μέχρι τη χρυσή εποχή του 5ου π.Χ. αι. στην Αθήνα. Γνωρίζουμε τα είδη του δράματος, τη δομή του, την αρχιτεκτονική του αρχαίου θεάτρου, τις γιορτές στην αρχαία Αθήνα, τους δραματικούς αγώνες, τους ποιητές, και ό,τι άλλο σχετικό με το θέατρο στα χρόνια της μεγάλης του ακμής. Στη συνέχεια αναλύουμε μία ή δύο τραγωδίες που μαζί θα επιλέξουμε. Ασχολούμαστε με το μύθο, την αποκρυπτογράφησή του, τη σημασία του. Την πιθανή συσχέτισή του με μύθους άλλων λαών, ή με εθνογραφικά και λαογραφικά στοιχεία που τυχόν επιβιώνουν. Στόχος μας είναι η εξοικείωση με το αρχαίο δράμα. Η κατανόηση. Η δυνατότητα να παρακολουθεί κανείς την παράσταση γνωρίζοντας από πριν τους κώδικες, γνωρίζοντας τι λέει ο ποιητής, τι συμβαίνει επί σκηνής, έτσι ώστε να μπορεί να εστιάζει στο πώς. Σ’ αυτό που σε κάθε προσέγγιση είναι διαφορετικό, ακόμα κι αν δούμε την ίδια παράσταση δεύτερη φορά. Σ’ αυτό τελικά που αποτελεί τη μαγεία και τη γοητεία του θεάτρου.
Κωδικός Μαθήματος: 225.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Μαρία Χριστοδούλου
έναρξη 13/2/2020, Πέμπτη / 7:15-8:45 μ.μ., Διάρκεια: 14 εβδομάδες