Κατάλογος Διδασκόντων

Πέτρος Ζούνης
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πειραιά. ΜΒΑ με ειδίκευση στην Εταιρική Χορηγία, University of Cardiff, UK. Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου με αντικείμενο την Επιχειρηματική Χορηγία Τεχνών. Έχει οργανώσει, σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς και επαγγελματικούς φορείς, συνέδρια και κύκλους σεμιναρίων με θέμα το θεσμό της χορηγίας.
< 1 >