Κατάλογος Διδασκόντων

Ντέμη Μωραΐτου
Έχει σπουδάσει Επικοινωνία- Διαφήμιση και Μarketing, BA C.A.M. (Communication- Advertising-Marketing). Eίναι πιστοποιημένη Gestalt in Organizations Practitioner και έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό. Έχει Μaster στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στην Ελλάδα και την Κύπρο. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως Σύμβουλος Επιχειρησιακής Επικοινωνίας & Management για πλήθος επιχειρήσεων, έχοντας εκπονήσει ετήσια προγράμματα επικοινωνίας και εκδηλώσεις υψηλών απαιτήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε ποικίλους φορείς εκπαίδευσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Έχει διδάξει σε πάνω από 10 χώρες σε ποικίλα επιμορφωτικά σεμινάρια σε πάνω από 19.000 στελέχη. Έχει δουλέψει επί σειρά ετών για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μέλος των: ΕΕΔΕ, ΕΙΜ & ΤΟΓΜΕ του ΙΝΤΑGIO (Ένωση Gestalt Consultants), του Ομίλου Φίλου Αστρονομίας Θεσσαλονίκης, του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και του Παγκόσμιου Οδηγισμού WAGGGS.
< 1 >