Κατάλογος Διδασκόντων

Σταμάτης Πάρχας
BA Economics, University of Cambridge (King's College), UK. MPhil, University of Oxford (St Antony's College), UK. Έχει εργαστεί ως οικονομολόγος και έχει εκπονήσει μελέτες για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Έχει διδάξει επί χρόνια σε επίπεδο προετοιμασίας υποψήφιων φοιτητών, στήριξης φοιτητών, συγγραφή και μεταφράσεις ακαδημαϊκών άρθρων κ.λπ. Κεντρικό του ενδιαφέρον υπήρξε πάντοτε η συγκριτική ανάλυση οικονομικών και πολιτικών θεωριών και η διερεύνηση των σημείων σύγκλισης και απόκλισής τους.
< 1 >