Η Διεύθυνση των Σχολείων του Ε.Ε.Ι. (2018-2019)

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΑΡΡΑΣ»

Διευθυντής/President:Richard Lee Jackson

 

Συνδιευθυντής Κολλεγίου Αθηνών / Συντονιστής Σχολικών Μονάδων ΕΕΙ: Απόστολος Αθανασόπουλος

 

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΛΥΚΕΙΟ

Διευθυντής:Χρίστος Κωνσταντόπουλος

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Αμαλία Τσιτσά

Υποδιευθυντής:Νικόλαος Καλογεράς

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διευθυντής:Βασιλική Τλα

Αναπληρωτής Διευθυντής - Συντονιστής ΜΥΡ: Χρήστος Παπανικολάου

Υποδιευθύντρια: Βασιλική Μουμτζή

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διευθυντής: Λουκάς Ζάχος

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Γεωργία Μέγα

Υποδιευθυντής: Παντελεήμων Αντωνίου

Υποδιευθυντής: Σταύρος Καλλιμάνης

 

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ

Διευθύντρια: Αναστασία Παπακωστοπούλου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος

Υποδιευθύντρια:Αθανασία Αναγνώστου

Head of IB:(θα ανακοινωθεί)

I.B. Coordinator: Σοφία Αρδιτζόγλου

Deputy I.B. Coordinator: Παναγιώτα Μαραγκού

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διευθυντής - Συντονιστής MYP: Παναγιώτης Γιαννουλάτος

Αναπληρωτής Διευθυντής: Λεωνίδας Καίσαρης

Υποδιευθύντρια:Nικολέτα Κανελλή

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διευθυντής: Δημήτριος Σιαμόπουλος

Αναπληρωτής Διευθυντής: Βασίλειος Ζώσης

Υποδιευθυντής:Παναγιώτης Δέδες

Υποδιευθύντρια: Κωνσταντίνα Ψωμά-Καλοφορίδου

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΑΡΡΑΣ»

Προϊσταμένη: Τατιάνα Γκούσκου

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη : Ζωή Λουσίδου