Το Κολλέγιο με μια ματιά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΕΛΗΞΕ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ»

(Ε.Ε.Ι.), (ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ)

ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΝΤΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών:

Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00

 

Διευκρινιστικές ερωτήσεις, αιτήματα για επίσκεψη στους χώρους που αφορούν στην παρούσα Προκήρυξη ή επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να αποστείλετε στο mail vberi@haef.gr μέχρι την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο θα έχει διάρκεια δύο χρόνια, με ευχέρεια ανανέωσης, εκ μέρους του Ε.Ε.Ι., για ένα ακόμη έτος (2+1), χωρίς  μεταβολή των αμοιβών του Αναδόχου.

Σχετικά Αρχεία