Ασφάλεια

lockers

Η υπηρεσία, που είναι υπεύθυνη για την Ασφάλεια των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, στεγάζεται στο οίκημα Capps στο campus Ψυχικού. Φροντίζει για τον έλεγχο των εισερχομένων στις εγκαταστάσεις του Ε.Ε.Ι., για την έκδοση της κάρτας εισόδου γονέων, για την ομαλή κίνηση και στάθμευση των οχημάτων στο campus καθημερινά, αλλά και κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων και κατά τις ημέρες αργίας.

Υπεύθυνος:
Αναστάσιος Κωνσταντακόπουλος: 2106798152