Τεχνικές Υπηρεσίες

sofita

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος αναλαμβάνουν, με τη βοήθεια μονίμων συνεργείων, όλες τις εργασίες συντήρησης ή επισκευής στα κτίρια του campus Ψυχικού και του campus Κάντζας.

Υπεύθυνος Τεχνικών Υπηρεσιών:
Σπυρίδων Κατσαμπές, 210 6798243