Ιστορία Κολλεγίου Ψυχικού

Το 1980 το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα απέκτησε μια νέα σχολική μονάδα με την επωνυμία «Κολλέγιο Ψυχικού» και Διευθυντή το φιλόλογο Μάρκο Κυνηγό. Το νέο σχολείο στεγάστηκε αρχικά στα κτίρια Davis και Lila, στο campus του Ψυχικού, αργότερα δε επεκτάθηκε και στο κτίριο Τσολαϊνού.

Το 1995-1996 το Δημοτικό του Κολλεγίου Ψυχικού μεταφέρθηκε από το Ψυχικό στην Κάντζα και εγκαταστάθηκε στο Λάτσειο Διδακτήριο, δωρεά της οικογένειας του Ι. Λάτση.

Το 1999-2000 ήταν το πρώτο έτος λειτουργίας του Γυμνασίου και του Λυκείου του Κολλεγίου Ψυχικού στο campus του Ψυχικού, ενώ από το σχολικό έτος 2000-2001 έχει ενταχθεί στο Λύκειο του Κολλεγίου Ψυχικού το πρόγραμμα International Baccalaurate, το οποίο από το 1996 λειτουργούσε στο Κολλέγιο Αθηνών.