Κεντρικές Εφαρμογές Πληροφορικής

Περιγραφή του συστήματος College Online (Course Management System) (Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων)

Υλοποιώντας μια σειρά από νέες υποδομές και τεχνολογίες το Κολλέγιο Online (Course Management System/Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων) προσφέρει καινοτόμες δυνατότητες στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του Κολλεγίου, όπως η δημιουργία ειδικού δικτυακού τόπου εξωτερικής πρόσβασης (extranet site) για το μάθημά τους. Στον δικτυακό αυτό τόπο μπορεί να εκτίθεται υλικό που αφορά στο μάθημα, να τηρούνται ηλεκτρονικοί φάκελοι μαθητών, να γίνεται ηλεκτρονική ανάθεση, παρακολούθηση και βαθμολόγηση εργασιών, να διενεργούνται ηλεκτρονικά διαγωνίσματα, να γίνονται δικτυακές συζητήσεις, και να προσφέρεται χώρος σε κοινόχρηστους φακέλους για ανταλλαγή υλικού. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα τήρησης ηλεκτρονικού ημερολογίου του μαθήματος, ώστε να ενημερώνονται οι μαθητές για επερχόμενα σημαντικά γεγονότα, και σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ανάρτησης ανακοινώσεων να διασφαλίζεται η ενημέρωση των μαθητών. 

 
Ο δικτυακός τόπος ενός μαθήματος σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αναπόσπαστο μέλος μιας ευρύτερης κοινότητας δικτυακών τόπων άλλων μαθημάτων, τμημάτων, σχολικών μονάδων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών. Στην πλήρη ανάπτυξη τους σταδιακά θα συνθέσουν μια ζωντανή ψηφιακή μαθησιακή κοινότητα του Κολλεγίου στον κυβερνοχώρο (online digital learning community).

To Κολλέγιο Online (Course Management System) είναι ένα εργαλείο που στοχεύει στην βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας μέσω της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών. Δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις για την χρήση του, δεν πρόκειται για σύστημα e-learning (απομακρυσμένης εκπαίδευσης), και δεν αντικαθιστά την διαπροσωπική επαφή αντιθέτως την εμπλουτίζει και την διευκολύνει.


Online Καθορισμός Συναντήσεων Καθηγητών – Γονέων

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και πληρέστερη ενημέρωση των γονέων από τους καθηγητές, δημιούργηθηκε ένα σύστημα ηλεκτρονικής κράτησης συναντήσεων καθηγητών - γονέων.

Οι γονείς ενημερώνονται γραπτώς από τη Διεύθυνση της σχολικής τους μονάδας για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος καθώς και για τους κωδικούς χρήσης

Η διαδικασία λειτουργεί ως εξής: μέσω του site του EEI, www.haef.gr, και στο link ‘Συναντήσεις Γονέων’ εισάγεται ο γενικός κωδικός πρόσβασης. Στη συνέχεια, το σύστημα επιτρέπει την εισαγωγή του προσωπικού username (αριθμός μητρώου) και password (κεφαλαία γράμματα και λατινικούς χαρακτήρες).

Μετά και την σχετική επιλογή ‘εβδομάδας’, το σύστημα επιτρέπει τον καθορισμού συγκεκριμένης συνάντησης (ώρα/ημέρα/καθηγητής).


Σύστημα Κουδουνιών

Τα κουδούνια παραμένουν ‘παραδοσιακα’ όσον αφορά τον ήχο: η λειτουργία τους όμως είναι πλέον πλήρως αυτοματοποιημένη. Ελέγχονται κεντρικά από ειδικό σύστημα H/Υ μέσο του οποίου ρυθμίζονται οι ώρες και οι μέρες λειτουργίας. Για λόγους ασφάλειας αλλά και καλύτερης οργάνωσης, το σύστημα διαθέτει την δυνατότητα έκτακτης λειτουργίας των κουδουνιών