Εισαγωγικά

Eαν δεν έχετε λογαριασμό στα Συστήματα Πληροφορικής του ΕΕΙ:

Μαθητές

Για όλους τους μαθητές του Κολλεγίου, αυτόματα δημιουργείται κωδικός πρόσβασης ο οποίος κοινοποιείται στον μαθητή μέσω της σχολικής του μονάδας. Ο κωδικός μπορεί να αλλάξει μετά από σχετικό αίτημα.

Νέοι Συνεργάτες

Για τους νέους συνεργάτες υπάρχει η δυνατότητα online αίτησης λογαριασμού με το οποίο δίδεται πρόσβαση σε όλα τα συστήματα πληροφορικής του Κολλεγίου. Μετά από περίπου 2 εργάσιμες ημέρες ο κωδικός θα είναι διαθέσιμος για χρήση. Για νέους κωδικούς ή σε περίπτωση προβλήματος που αφορά σε θέμα email παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Help Desk στο τηλέφωνο (εσωτερικό 298 ή 210-6798298).

Περιγραφή και Λειτουργία Κωδικών

Για όλα τα βασικά συστήματα πληροφορικής του Κολλεγίου, δηλαδή το CollegeOnline (CMS), το Email το Webmail, καθώς και άλλα συστήματα που θα ακολουθήσουν, ισχύει ο ίδιος κωδικός (username/password). 

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποκαλύψετε τον κωδικό σας σε τρίτους. Εάν έχετε την υποψία ότι ο κωδικός σας έχει υποκλαπεί, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Help Desk τηλέφωνο (εσωτερικό 298 ή 210-6798298).

Webmail

Η υπηρεσία webmail έχει σκοπό την διευκόλυνση λήψης email εκτός Κολλεγίου. Παρακαλούμε να μην παραμένουν παραπάνω από 15-20 μηνύματα στην webmail θυρίδα σας μετά την εμφάνιση και ανάγνωσή τους. Για πρόσβαση στο Web Mail απευθείας υπάρχει η σύνδεση: HAEF WebMail Server