Το Κολλέγιο με μια ματιά

Δίκτυο Πληροφορικής ΕΕΙ

Δίκτυο
Το δίκτυο πληροφορικής του Κολλεγίου (IT backbone network) προσφέρει βασικές υπηρεσίες όπως email, πρόσβαση στο Internet (leased line), ανταλλαγή αρχείων (FTP), Telnet, DNS και άλλα. Αποτελείται από 3 χιλιόμετρα οπτικών ινών, περίπου 60 Cisco routers/switches, 15 servers, 2500 υπολογιστές, 300 Smartboards, 15 εργαστήρια πληροφορικής και 4 σημεία WIFI (ασύρματης) σύνδεσης. Στο δίκτυο πληροφορικής εντάσσονται διάφορες εφαρμογές του Κολλεγίου, όπως το College Online (CMS), καθώς και νέες που θα δημιουργηθούν, οι οποίες θα είναι προσβάσιμες μέσο κωδικού χρήσης και σχεδιασμένες βάση της αρχιτεκτονικής client-server. Το δίκτυο διαθέτει ισχυρό σύστημα προστασίας (firewall), καθώς και τοπικά συστήματα προστασίας ιών (antivirus). Το δίκτυο επιτρέπει στους μαθητές και στους εργαζομένους του Κολλεγίου να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να παρακολουθούν τις σύγχρονες αλλά και μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής.

Internet

Η υπηρεσία Internet του ΕΕΙ προσφέρεται ως ένα πολύτιμο διδακτικό, επικοινωνιακό και ερευνητικό εργαλείο. Διαθέσιμη σε 24ωρη βάση, με τάσεις αυξανόμενης χρήσης, το σύνολο των σχετικών υπηρεσιών (πρόσβαση, download, email, intranet κτλ) λειτουργούν σε ξεχωριστούς εξυπηρετητές (servers) οι οποίοι στεγάζονται στις εγκαταστάσεις του Campus Ψυχικού.