Το Κολλέγιο με μια ματιά

Εργαστήρια Κολλεγίου Αθηνών

Εργαστήρια Πληροφορικής Δημοτικού Σχολείου Κολλεγίου Αθηνών

Στο Δημοτικό Σχολείο του Κολλεγίου Αθηνών λειτουργούν 2 αίθουσες εργαστηρίων Πληροφορικής που βρίσκονται στο μέσο επίπεδο του κτιρίου.

Οι αίθουσες είναι πλήρως εξοπλισμένες με Η/Υ νέας γενιάς, διαδραστικούς πίνακες (Smartboards), Internet, μικρόφωνα , web κάμερες, και έξι (6) εκπαιδευτικά robot τα οποία χρησιμοποιούνται στο μάθημα της Πληροφορικής.

Το μάθημα της Πληροφορικής διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις του Σχολείου, το πρόγραμμα του οποίου είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές, τελειώνοντας το Δημοτικό, να έχουν επάρκεια γνώσεων και σωστής χρήσης των νέων τεχνολογιών. Μεγάλη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια του Διαδικτύου.

Παράλληλα τα εργαστήρια Η/Υ χρησιμοποιούνται σχεδόν καθημερινά και για τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων, όπως για παράδειγμα τα μαθήματα των Αγγλικών, των Γαλλικών και των Γερμανικών.

Εργαστήρια Πληροφορικής Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών

Τα εργαστήρια του Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών βρίσκονται στον 1ο όροφο του κτηρίου Ντέϊβις. Χρησιμοποιούνται για το μάθημα της πληροφορικής κυρίως και για τους ομίλους της πληροφορικής. Διαθέτουν μόνιμη σύνδεση στο internet, interactive white boards και data projectors οροφής καθώς και 32 ηλεκτρονικούς υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας.

Επίσης το Γυμνάσιο διαθέτει δύο αίθουσες πολυμέσων οι οποίες βρίσκονται στο κτήριο Ντέϊβις (1ος όροφος και ισόγειο) Διαθέτουν μόνιμη σύνδεση στο internet, interactive white boards και data projectors οροφής καθώς επίσης 27 Η/Υ. Κατά την διάρκεια της σχολικής χρονίας οι αίθουσες χρησιμοποιούνται από όλες τις ειδικότητες των μαθημάτων. Στην διάρκεια των διαλλειμάτων οι μαθητές έχουν την δυνατόητα χρήσης των υπολογιστών στα πλαίσια των εργασιών τους.

Εργαστήρια Πληροφορικής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών

Τα εργαστήρια του Λυκείου Κ.Α. βρίσκονται στον 3ο όροφο του Μπενάκειου. Χρησιμοποιούνται κυρίως για το μάθημα της πληροφορικής αλλά παράλληλα και για τους ομίλους πληροφορικής καθώς και για άλλα μαθήματα. Και οι δύο αίθουσες διαθέτουν interactive white boards και data projectors οροφής καθώς επίσης και 32 συνολικά ηλεκτρονικούς υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας.