Το Κολλέγιο με μια ματιά

Εργαστήρια Κολλεγίου Ψυχικού

Εργαστήρια Πληροφορικής Δημοτικού Σχολείου Κολλεγίου Ψυχικού

Στο Δημοτικό Σχολείο του Κολλεγίου Ψυχικού λειτουργούν 2 αίθουσες εργαστηρίων Πληροφορικής.

Η πρώτη αίθουσα είναι εξοπλισμένη με 14 Η/Υ, δικτυακούς εκτυπωτές, scanner και web κάμερες. Η αίθουσα αυτή χρησιμοποιείται τόσο για το μάθημα της Πληροφορικής, όσο και για τον Όμιλο Περιοδικού «Κόκορας»

Η δεύτερη αίθουσα είναι εξοπλισμένη με 10 Η/Υ, 2 εκπαιδευτικά ρομπότ, δικτυακούς εκτυπωτές, scanner, projector και smart board. Η αίθουσα αυτή χρησιμοποιείται τόσο για τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων, όπως των Αγγλικών, Γαλλικών και των Γερμανικών, όσο και από τον Όμιλο Ρομποτικής.

Εργαστήρια Πληροφορικής Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού

Τα εργαστήρια των ηλεκτρονικών υπολογιστών βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου Γλαύκα. Αποτελούνται από δύο αίθουσες εκ των οποίων η κάθε μία περιέχει 13 Η/Υ, βιντεοπροβολείς και δικτυακό εκτυπωτή. Από φέτος στη μια αίθουσα έχει τοποθετηθεί διαδραστικός πίνακας (Interactive White Board).

Τα εργαστήρια χρησιμοποιούνται κατά τις πρωινές ώρες από τα μάθηματα της πληροφορικής, της διερεύνησης, των αγγλικών αλλά και άλλο μαθήματα. Επίσης οι αίθουσες χρησιμοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες από το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ενηλίκων. Στα άμεσα μελλοντικά σχέδια των εργαστηρίων συγκαταλέγεται η πλήρης αναβάθμιση του έξοπλισμού.

Εργαστήρια Πληροφορικής Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού

Τα εργαστήρια του Λυκείου Κ.Ψ. βρίσκονται στον 3ο όροφο του Μπενάκειου. Χρησιμοποιούνται κυρίως για το μάθημα της πληροφορικής αλλά παράλληλα και για τους ομίλους πληροφορικής καθώς και για άλλα μαθήματα. Και οι δύο αίθουσες διαθέτουν interactive white boards και data projectors οροφής καθώς επίσης και 32 συνολικά ηλεκτρονικούς υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας.