Τηλεφωνία

Τηλεφωνικό Κέντρο

Το Ε.Ε.Ι διαθέτει δύο Ericsson τηλεφωνικά κέντρα MD-110 (Ψυχικό/Καντζα) καθώς και 2 LIM (επεκτάσεις τηλεφωνικού κέντρου). Πάνω από 500 εσωτερικά τηλέφωνα και με τηλεφωνικές γραμμές (ISDN, PSTN, κινητής τηλεφωνίας και μισθωμένες γραμμές) που συνδέονται μέσω εκατοντάδων μέτρων τηλεφωνικών καλωδίων, συνθέτουν την τηλεπικοινωνιακή υποδομή του Ε.Ε.Ι.