Υποτροφίες Αριστείας - Οικονομικής Ανάγκης 2018 – 2019

Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Ε.Ε.Ι.) απένειμε εφέτος δεκαοκτώ υποτροφίες σε μαθητές που διακρίθηκαν στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου του Κολλεγίου, είχαν υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση και αποδεδειγμένη οικονομική ανάγκη. Οι υποτροφίες χορηγούνται από το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, από το Συμβούλιο των Επιτρόπων στην Αμερική και από μεμονωμένους χορηγούς.

Η επιλογή έγινε από Επιτροπή που την αποτελούσαν Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ε.Ι. και του Συμβουλίου των Επιτρόπων και o Διευθυντής/President του Σχολείου.

Τα μέλη της Επιτροπής έλαβαν τις τελικές αποφάσεις, αφού εξέτασαν την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων και την οικονομική ανάγκη των οικογενειών. Εφέτος, η διαδικασία περιλάμβανε επίσκεψη στο σπίτι των υποψηφίων από ομάδα εκπαιδευτικών και ψυχολόγων.

Στην Τελετή Αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου 2018, ο Διευθυντής /President, Richard Jackson ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής.Οι υποτροφίες Αριστείας-Οικονομικής Ανάγκης απονεμήθηκαν σε δεκαοκτώ μαθητές. 
Δεκατέσσερις σε μαθητές της Α' Γυμνασίου και τέσσερις σε μαθητές της Α' Λυκείου. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκαν:

  • επτά πλήρεις υποτροφίες με κάλυψη διδάκτρων κατά 100% (Α΄ Γυμνασίου)
  • επτά μερικές υποτροφίες με κάλυψη διδάκτρων κατά 75% ή 50% (Α΄ Γυμνασίου)
  • τέσσερις πλήρεις υποτροφίες με κάλυψη διδάκτρων κατά 100% (Α' Λυκείου)

Από το σύνολο των δεκαοκτώ υποτροφιών, οι δεκαπέντε απονεμήθηκαν σε μαθητές που προέρχονταν από Δημόσια σχολεία.

Η Κολλεγιακή Κοινότητα συγχαίρει τους μαθητές και εύχεται κάθε επιτυχία στις σπουδές τους στο Σχολείο μας.