Ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ε.Ι.

Στις 27 Νοεμβρίου 2019, διεξήχθη η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την ολοκλήρωση της θητείας της Τιτίνας Δασκαλάκη-Βασιλείου και του Κωνσταντίνου Κανελλόπουλου, την επανεκλογή του Νικολάου Τσαβλίρη και της Αννίκας Παπαντωνίου και την εκλογή ως νέων μελών των Γεράσιμου Αλιβιζάτου και Σέργιου Αμπαριώτη, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Νικόλαος Τσαβλίρης
Αντιπρόεδρος: Αννίκα Παπαντωνίου
Γενικός Γραμματέας: Βασίλειος Νειάδας
Ταμίας: Αλέξιος Πιλάβιος
Mέλη: Γεράσιμος Αλιβιζάτος,
Δαμιανός Αμπακούμκιν,
Σέργιος Αμπαριώτης,
Ήρα Βαλσαμάκη-Ράλλη,
Νικηφόρος Διαμαντούρος,
Αλέξανδρος Καμαρινός,
Αλέξανδρος Φυλακτόπουλος.

Κατά τη Γενική Συνέλευση εξελέγησαν ως νέα μέλη του Σωματείου, οι απόφοιτοι του Κολλεγίου Δημήτριος Κεραμεύς, Γεώργιος Κούτσης, Αναστασία Μανιά-Μουσαμά, και Βασίλειος Φουρλής.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ε.Ι.