Πληροφορίες για τα έντυπα Αιτήσεων Υποτροφίας-Οικονομικής Ενίσχυσης 2020-2021

Οι γονείς των μαθητών-μαθητριών του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού, οι οποίοι επιθυμούν να παραλάβουν τα έντυπα που αφορούν στην Αίτηση για Υποτροφία-Οικονομική Ενίσχυση 2020-21 και τα έντυπα που αφορούν στη Δήλωση συνέχισης Υποτροφίας Αριστείας 2020-21, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κ. Βίκυ Λουκέρη ή με τον κ. Βασίλη Πλακούτση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: scholarships@haef.gr