Περιφερειακές Υποτροφίες 2020 - 2021

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών Αριστείας, το 2019 θεσπίστηκαν Περιφερειακές Υποτροφίες για το Πήλιο του Νομού Μαγνησίας αλλά και τη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο του Νομού Λέσβου που αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Συγκεκριμένα, θεσπίστηκε η Υποτροφία «Κωνσταντίνου και Ρέας Νανόπουλου», με σκοπό να βοηθήσει έναν μαθητή που κατάγεται και διαμένει στο Πήλιο να φοιτήσει στο Κολλέγιο Αθηνών.

Παράλληλα, θεσπίστηκαν οι Υποτροφίες «Μαρία Κονταρίδη και Βασίλης Κωνσταντέλλης» και «Ιωάννα Παλαιολόγου» με σκοπό να βοηθήσουν δύο μαθητές που κατάγονται και διαμένουν στη Λήμνο ή τον Άγιο Ευστράτιο να φοιτήσουν στο Κολλέγιο Αθηνών.

Οι Υποτροφίες αυτές θα απονεμηθούν σε μαθητές που θα αριστεύσουν κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις του Κολλεγίου Αθηνών, έχουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, εξαιρετικό ήθος και η οικογένειά τους αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.