Σχετικά με τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών

Με βάση την ισχύουσα οδηγία του Ε.Ο.Δ.Υ., ο ρόλος των σχολείων πρέπει να περιορίζεται στην εφαρμογή των μέτρων που ανακοινώνονται. Τα σχολεία δεν επιτρέπεται να διαχειρίζονται οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
Ως εκ τούτου σας καλούμε οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε να μοιραστείτε ή για οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση, να απευθύνεστε στον αρμόδιο φορέα (Ε.Ο.Δ.Υ.), ο οποίος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την ενημέρωση και την περαιτέρω καθοδήγηση. Τα τηλέφωνα του Ε.Ο.Δ.Υ. είναι 1135 ή 210-52.12.054.