Οδηγίες για την παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι

Καθώς η κατάσταση στην Ελλάδα αλλάζει και παρουσιάζονται συνεχώς νέα κρούσματα, για ορισμένα από τα οποία, μάλιστα, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η προέλευσή τους, οι οδηγίες και οι πρακτικές προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ΟΛΟΙ να κινούμαστε με πολλή προσοχή ανεξαρτήτως αν γνωρίζουμε ότι ο διπλανός μας αποτελεί επιβεβαιωμένο κρούσμα ή όχι.

 Επισυνάπτονται Οδηγίες για την παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι, που εστάλησαν από τον Ε.Ο.Δ.Υ.

Στο πλαίσιο απασχόλησης των μαθητών/μαθητριών στο σπίτι οι σχολικές μονάδες του Κολλεγίου έχουν ήδη επιστρατεύσει τις πλατφόρμες ασύγχρονης επικοινωνίας μαθητών-εκπαιδευτικών (CMS, ManageBac, E-quizzes). Με τη βοήθεια του Τμήματος Ι.Τ. του Σχολείου μας οι σχολικές μας μονάδες ετοιμάζουν διαδικασίες σύγχρονης επικοινωνίας μαθητών-εκπαιδευτικών, οι οποίες θα ξεκινήσουν από τους τελειοφοίτους μας. Σύντομα θα ενημερωθείτε από τις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου για τις διαδικασίες σύγχρονης επικοινωνίας μαθητών-εκπαιδευτικών.